Naturbanan

Naturbanan
Under 2022 påbörjade vi vårt utvecklingsprojekt

av en belyst naturbana på 1,6 km. Längs hela banan

finns det att även fasta naturhinder. Första spadtaget

på naturbanan genomfördes efter sommaren och

projekted stod klart i december månad. 


 

Stort tack till Leader Västra småland, Allmänna Arvsfonden och Smålandsidrotten (RF-SISU)

som hjälpt till med finansiering av projektet.